CHIA SẺ NHẠC

 1. Music request

  Đề tài thảo luận:
  5,438
  Bài viết:
  28,108
  RSS
 2. HD Video Clip

  Đề tài thảo luận:
  14,902
  Bài viết:
  64,658
  RSS
 3. Soundtrack

  Đề tài thảo luận:
  143
  Bài viết:
  848
  RSS
 4. Lossless Albums

  Đề tài thảo luận:
  53,486
  Bài viết:
  382,863
  RSS
 5. Lossy albums

  Mp3, AAC...
  Đề tài thảo luận:
  4,510
  Bài viết:
  55,387
  RSS
 6. mHD, SD Video Clips

  Đề tài thảo luận:
  8,709
  Bài viết:
  61,246
  RSS
 7. Link nhạc chờ phục hồi

  Thiếu part, link chết
  Đề tài thảo luận:
  3,929
  Bài viết:
  80,449
  RSS